Софтуерни решения

„ЗОП сървисис“ ЕООД предлага разработване на интернет сайтове или софтуерни решения, разработени върху CMS системи с отворен код. В портфолиото ни влизат разработване на:

  • Интернет страници на частни фирми
  • Официални интернет страници на държавни администрации, съобразени с изискванията за институционална идентичност
  • Изграждане на туристически интернет протали
  • Интерактивни уеб приложения за презентиране на продукти
  • Изграждане на онлайн магазини