Дигитализация

„ЗОП сървисис“ ЕООД предлага услуги в областта на дигитализирането на хартиени масиви:

  • Дигитализация на хартиени документи
  • Дигитализация на книги
  • Дигитализация на регистри на държавната администрация
  • Дигитализация до А2 формат
  • Съхраняване и администриране на дигитализирани хартиени масиви
  • Индексиране по ключови думи на документи