Зелено рециклиране

„ЗОП сървисис“ ЕООД предлага услуги в областта на рециклирането на IT активи:

  • Сигурно унищожаване на IT активите по екологично отговорен начин, отговарящ на най-строгите правила в бизнеса
  • Заличаване на информацията преди унищожаване на IT активите
  • Гарантирано спазване на всички законови изисквания
  • Успешно приключване на годишната инвентаризация и брак
  • Правилно и ефективно извеждане от експлоатация
  • Елиминиране на разходите за складиране и администрация на бракуваните активи